Bảng giá dịch vụ thiết kế Website

Gói cơ bản

5.000.000
Tải trang nhanh
 • Dưới 4 giây (đo với Pingdom, từ server Asia)
Bảo mật thông tin
 • 100% vận hành trên hệ thống điện toán đám mây, đảm bảo an toàn dữ liệu
Chức năng cơ bản
 • Search box
 • Chat box
 • Call button (web mobile)
 • Subscribe mail
 • Social media buttons
Chức năng giới thiệu
 • Thiết kế các block hỗ trợ show sản phẩm/ dịch vụ (dưới 10 item), show thông tin doanh nghiệp Gallery hình ảnh, video
Chuẩn SEO
 • Set up Google Analytics giúp đo lường traffic website
 • Trang bị tool check SEO on-page
Miễn phí
 • 01 năm tên miền (.com, .net)
 • 06 tháng hosting
 • 01 năm bảo hành website

Gói nâng cao

8.000.000
Tải trang nhanh
 • Dưới 4 giây (đo với Pingdom, từ server Asia)
Bảo mật thông tin
 • 100% vận hành trên hệ thống điện toán đám mây, đảm bảo an toàn dữ liệu
Chức năng cơ bản
 • Search box
 • Chat box
 • Call button (web mobile)
 • Subscribe mail
 • Social media buttons
Chức năng giới thiệu
 • Thiết kế các block hỗ trợ show sản phẩm/ dịch vụ (dưới 10 item), show thông tin doanh nghiệp Gallery hình ảnh, video
Chuẩn SEO
 • Set up Google Analytics giúp đo lường traffic website
 • Trang bị tool check SEO on-page
Miễn phí
 • 01 năm tên miền (.com, .net)
 • 06 tháng hosting
 • 01 năm bảo hành website

Gói chuyên nghiệp

15.000.000
Tải trang nhanh
 • Dưới 4 giây (đo với Pingdom, từ server Asia)
Bảo mật thông tin
 • 100% vận hành trên hệ thống điện toán đám mây, đảm bảo an toàn dữ liệu
Chức năng cơ bản
 • Search box
 • Chat box
 • Call button (web mobile)
 • Subscribe mail
 • Social media buttons
Chức năng giới thiệu
 • Thiết kế các block hỗ trợ show sản phẩm/ dịch vụ (dưới 10 item), show thông tin doanh nghiệp Gallery hình ảnh, video
Chuẩn SEO
 • Set up Google Analytics giúp đo lường traffic website
 • Trang bị tool check SEO on-page
Miễn phí
 • 01 năm tên miền (.com, .net)
 • 06 tháng hosting
 • 01 năm bảo hành website
Miễn phí
 • 01 năm tên miền (.com, .net)
 • 06 tháng hosting
 • 01 năm bảo hành website
Miễn phí
 • 01 năm tên miền (.com, .net)
 • 06 tháng hosting
 • 01 năm bảo hành website
Miễn phí
 • 01 năm tên miền (.com, .net)
 • 06 tháng hosting
 • 01 năm bảo hành website
Miễn phí
 • 01 năm tên miền (.com, .net)
 • 06 tháng hosting
 • 01 năm bảo hành website
Miễn phí
 • 01 năm tên miền (.com, .net)
 • 06 tháng hosting
 • 01 năm bảo hành website

Các gói trên vẫn chưa phù hợp ?

Chúng tôi có dịch vụ thiết kế website "may đo" theo từng nhu cầu riêng của khách hàng